GP na určení hranic pozemků při pozemkových úpravách

    Tento druh geometrického plánu je výhradě využiván při zápisu obvodu pozemkových úprav. Naprosto nejčastěji je kombinací geometrického plánu na rozdělení pozemku, geometrického plánu na doplnění údajů SGI o pozemek dosud evidovaný ve zjednodušené evidenci a geometrického plánu na vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku. U tohto druhu geometrického plánu souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku nahrazuje soupis nemovitostí, který je součástí dokumentace ObPÚ.