GP na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku

    na průběh vytyčené nebo upřesněné hraniceKatastrální zákon umožňuje zapsat do katastru nemovitostí přesnější údaje o poloze takové stávající hranice pozemků,na jejímž průběhu se vlastníci shodují, a zpřesnit v katastru evidované výměry pozemků.Zápis provede katastrální úřad na podkladě ohlášení učiněného minimálně jedním z vlastníků, ohlášení musí být doloženo souhlasným prohlášením všech vlastníků dotčených pozemků. Neoddělitelnou součástí tohoto souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranice musí být geometrický plán, ve kterém jsou souřadnice lomových bodů určeny s potřebnou přesností. Vyhotovení geometrických plánů Vám zajistí naše firma.