Geometrický plán

Geometrický plán (§47 zákona 256/2013 Sb.) je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí atp. Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností.