GP na opravu geometrického a polohového určení nemovitosti

    V souboru geodetických informací (SGI), který je jednou z hlavních složek evidence v katastru nemovitostí, je základním určením geometrické a polohové určení nemovitosti nebo také GPU. Jako už název naznačuje, každá nemovitost evidovaná v katastru ma svuj unikátní tvar (geometrické určení) a svoji polohu v státním mapovém díle (polohové určení). Někdy se ale stává, že dojde k chybné evidenci GPU. Na opravu takové chyby slouží tento typ geometrického plánu. Součástí dokumentace na opravu chyby GPU je souhlasné prohllášení o opravě chybnho geometrického a polohového určení hranice pozemku. V něm musí vyjádřit souhlas s opravou všichni dotčení vlastníci a podpisy na této listině je nutné uředně ověřit.