na průběh hranice určené soudem

    Vznikne-li mezi vlastníky sousedních nemovitostí spor o hranice pozemku či parcely, poněvač jsou hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Pokud nelze pokojnou držbu zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení. V takovém případě je třeba sporný pozemek (jeho část) vymezit zásadně geometrickým plánem na průběh hranice určené soudem.