Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie je důležité odvětví v investiční výstavbě. Zahrnuje činností spojené se získáváním nebo určováním geoprostorových informací o objektů s vysokou přesností. Je nezbytná k úspěšnému řešení projektů, realizací staveb, správy složitých objektů a sledování přetvoření konstrukcí pro zabezpečení jejích funkčnosti. Inženýrská geodézie řeší vztahy mezi představou a skutečností.