Evidence majetku

Zajišťujeme pro města a obce zpracování pasportů.

- pasport místních komunikací

- pasport dopravního značení

- pasport zeleně

- pasport veřejného osvětlení

- pasport hřbitova

Implicitně vyhotovujeme pasporty pro geografický informační systém Geosense, který nabízí plnohodnotné prostředí pro správu a evidenci jednotlivých pasportů včetně zobrazení v mapovém rozhraní. Na základě dat pasportů je možné vytvářet sestavy a tematické mapy, plánování zimní a letní údržby úseků komunikací a chodníků. Jsme také schopni vytvořit pasportizaci pro jiné informační systémy.

Ukázka pasportu hřbitova v obci Ivaň.

Ukázka pasportu komunikací v městise Osvětimany.