určení kubatur

    Pro projekty staveb většího rozsahu, bilance těžby, přesunu zeminy a materiálů nebo sledování skládek provádíme výpočty kubatur.