jeřábové dráhy

    Potřeba měření geometrických parametrů jeřábové dráhy plyne z povinnosti provozovatele zabezpečit kontrolu funkčnosti dráhy jednou za 5 let, také zabezpečit měření jako součást dokumentace pro spuštění dráhy do provozu. Účelem měření jeřábových drah je kontrola dodržování předepsaných odchylek před uvedením dráhy do provozu, po montáži nebo opravě, získání podkladů pro zjišťování příčin poruch, získání podkladů pro rekonstrukci nebo rektifikaci drah, vytyčování pro stavbu a montáž drah, měření sedání, posunů a přetvoření konstrukce a také měření prostorových vztahů jeřábových drah dočasných.