účelová mapa

    Účelová mapa a zaměření pro projekt je grafické vyjádření souboru prvků a objektů na i pod zemským povrchem, vyhotovené pro konkrétní účel. Vyhotovuje se zpravidla ve velkém měřítku. Používá se pro zobrazování projektů a plánů, obsahuje zákres inženýrských sítí, vzniká přímým měřením v terénu a přepracováním nebo odvozením ze stávajících map.  Výsledný elaborát tvoří vektorová mapa, technická zpráva a seznam souřadnic a výšek. Jedním z typů účelové mapy jsou i Digitální technické mapy města a výrobních celků. Zaměření pro projekt je součástí územního či stavebního řízení.