posuny a deformace

    Dlouhodobé sledování posunů a deformací.  Pro zákazníka provádíme monitoring staveb, památek nebo přírodních struktur, s grafickým a číselným vyjádřením změn plynoucích z dlouhodobých observací a následných matematických analýz.