GP na doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem

    Zjednodušená evidence je evidence zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků. Tyto parcely se tedy evidují zjednodušeným způsobem a to do doby jejich zobrazení v katastrální mapě, nejpozději však do ukončení pozemkových úprav.

K pozemkům se ve zjednodušené evidenci vedou tyto údaje:

- parcelní číslo podle dřívější pozemkové evidence,

- původní nebo zbytková výměra,

- údaje o vlastníku,

- údaje o BPEJ.

Prakticky to znamená, máte-li svůj pozemek někde uprostřed pole nebo lesa a nevíte kde, tak Vám vytyčíme hranice a na základě tohoto vytyčení Vám zhotovíme geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci.

Smyslem tohoto plánu je:

- v terénu vyznačit vlastnické hranice pozemku, jehož hranice jsou v terénu neznatelné

- doplnit do katastrální mapy parcelu, která dosud byla předmětem dřívějších pozemkových evidencí, tz. že byla zobrazena v jiné než katastrální mapě